Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2023 như sau:

Ứng viên trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định & ký hợp đồng làm việc.

- Thời gian: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển này, ứng viên trúng tuyển phải đến Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

- Địa chỉ: Phòng Hành chính - Kế hoạch, số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: (0273) 3.979.009.

DOWNLOAD THÔNG BÁO 08.

Trân trọng./.

Tin tuyển dụng Tin tuyển dụng

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2023 như sau:

DOWNLOAD THÔNG BÁO 07.

Trân trọng./.

HỒ SƠ THI HỒ SƠ THI

- Đơn đăng ký dự thi: Tải về.

- 02 tấm ảnh 4x6 (ghi họ tên & ngày sinh sau ảnh).

- 01 bản photo CMND.

- Lệ phí thi: 450.000 đồng.

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Căn cứ công văn 538/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng

Căn cứ công văn 1011/SGDĐT-GDTX  của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang

 Sở GDĐT xác nhận Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang là đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. 

Đính kèm minh chứng: 

- Công văn: 48/TB-SGDDT

- Công văn: 538/QLCL-QLVBCC

- Công văn: 746/SGDĐT-GDTrH-GDTX 

- Công văn:1011/SGDĐT-GDTX

Chứng chỉ tin học Chứng chỉ tin học

Đã có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi khóa ngày 27/3/2021.
Đã có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi khóa ngày 27/3/2021. - 19/11/2021 (số lượt xem: 219)

​ Mời tất cả thí sinh đủ điều kiện cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 27/3/2021 đến Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông (số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để nhận Chứng chỉ....

Đã có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi khóa ngày 30/01/2021.
Đã có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi khóa ngày 30/01/2021. - 19/11/2021 (số lượt xem: 105)

​ Mời tất cả thí sinh đủ điều kiện cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 30/01/2021 đến Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông (số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để nhận Chứng chỉ....

Đã có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi khóa ngày 26/12/2020.
Đã có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản thi khóa ngày 26/12/2020. - 08/11/2021 (số lượt xem: 146)

​ Mời tất cả thí sinh đủ điều kiện cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 26/12/2020 đến Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông (số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để nhận Chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo: ...

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 27/3/2021.
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 27/3/2021. - 15/04/2021 (số lượt xem: 501)

​ * Lưu ý: Các thí sinh xem lại thông tin cá nhân (ngày sinh, nơi sinh,...). Nếu có yêu cầu chỉnh sửa, xin vui lòng liên hệ phòng Hành chính - Kế hoạch. Sau ngày 23/4/2021 Trung tâm sẽ không giải quyết mọi khiếu...

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 30/01/2021.
Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 30/01/2021. - 01/03/2021 (số lượt xem: 600)

  * Lưu ý: Các thí sinh xem lại thông tin cá nhân (ngày sinh, nơi sinh,...). Nếu có yêu cầu chỉnh sửa, xin vui lòng liên hệ phòng Hành chính - Kế hoạch. Sau ngày 09/3/2021 Trung tâm sẽ không giải quy...

Xem thêm >>

Tin hoạt động của Trung tâm Tin hoạt động của Trung tâm

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Tin tức Tin tức

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Công khai tài chính Công khai tài chính

Quyết định số 02 về việc ban hành Quy chế quản lý & sử dụng tài sản công năm 2023.
Quyết định số 02 về việc ban hành Quy chế quản lý & sử dụng tài sản công năm 2023. - 17/03/2023 (số lượt xem: 41)

Về việc ban hành Quy chế quản lý & sử dụng tài sản công năm 2023.  ...

Quyết định số 08 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.
Quyết định số 08 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 36)

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.  ...

- Kế hoạch số 18 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
- Kế hoạch số 18 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 41)

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.    ...

Thông báo số 03 về việc lịch tiếp công dân ĐỊNH KỲ năm 2023.
Thông báo số 03 về việc lịch tiếp công dân ĐỊNH KỲ năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 37)

Về việc lịch tiếp công dân ĐỊNH KỲ năm 2023.  ...

Thông báo số 02 về việc lịch tiếp công dân THƯỜNG XUYÊN năm 2023.
Thông báo số 02 về việc lịch tiếp công dân THƯỜNG XUYÊN năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 46)

Về việc lịch tiếp công dân THƯỜNG XUYÊN năm 2023.  ...

Xem thêm >>

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
 
                                                     Facebook  ​ Hỏi đáp​