Truy cập nội dung luôn
 
                                                     Facebook  ​ Hỏi đáp​ 

HỒ SƠ THI HỒ SƠ THI

- Đơn đăng ký dự thi: Tải về.

- 02 tấm ảnh 4x6 (ghi họ tên & ngày sinh sau ảnh).

- 01 bản photo CMND.

- Lệ phí thi: 450.000 đồng.

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập:

Công khai thông tin Công khai thông tin

Quyết định số 02 về việc ban hành Quy chế quản lý & sử dụng tài sản công năm 2023.
Quyết định số 02 về việc ban hành Quy chế quản lý & sử dụng tài sản công năm 2023. - 17/03/2023 (số lượt xem: 41)

Về việc ban hành Quy chế quản lý & sử dụng tài sản công năm 2023.  ...

Quyết định số 08 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.
Quyết định số 08 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 35)

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.  ...

- Kế hoạch số 18 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
- Kế hoạch số 18 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 41)

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.    ...

Thông báo số 03 về việc lịch tiếp công dân ĐỊNH KỲ năm 2023.
Thông báo số 03 về việc lịch tiếp công dân ĐỊNH KỲ năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 37)

Về việc lịch tiếp công dân ĐỊNH KỲ năm 2023.  ...

Thông báo số 02 về việc lịch tiếp công dân THƯỜNG XUYÊN năm 2023.
Thông báo số 02 về việc lịch tiếp công dân THƯỜNG XUYÊN năm 2023. - 15/03/2023 (số lượt xem: 46)

Về việc lịch tiếp công dân THƯỜNG XUYÊN năm 2023.  ...

Quyết định số 47 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.
Quyết định số 47 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. - 13/12/2022 (số lượt xem: 40)

​ Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022....

Quyết định số 25a năm 2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.
Quyết định số 25a năm 2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. - 17/11/2022 (số lượt xem: 46)

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.  ...

Công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022.
Công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022. - 19/09/2022 (số lượt xem: 51)

Quyết định số 33 năm 2022. Về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022.  ...

Quyết định số 22 năm 2022.
Quyết định số 22 năm 2022. - 27/04/2022 (số lượt xem: 68)

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021.  ...

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021.
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021. - 21/04/2022 (số lượt xem: 236)

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021.  ...

Xem thêm >>