Truy cập nội dung luôn
 
                                                     Facebook  Hỏi đáp​ 

HỒ SƠ THI HỒ SƠ THI

- Đơn đăng ký dự thi : Tải về.

- 02 tấm ảnh 4x6. ( ghi họ tên & ngày sinh sau ảnh).

- 01 bản photo CMND.

- Lệ phí thi : 450.000đ

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập:

Chi tiết tin

Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020.
06/03/2020

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân lịch tiếp công dân của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020.

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

Căn cứ Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; 

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TTCNTT&TT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Tuyền thông tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Lịch tiếp công dân: 

- Định kỳ hàng tháng vào ngày thứ 2 của tuần đầu tháng cụ thể như sau: 

 TT  Ngày/tháng/năm   Người tiếp
 1    06/01/2020    Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 2   03/02/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 3   02/03/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 4   06/04/2020    Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 5   04/05/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 6   01/06/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 7   06/07/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 8   03/08/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 9   07/09/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 10   05/10/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 11   02/11/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang
 12   07/12/2020   Giám đốc: Nguyễn Minh Sang

- Thời gian tiếp: 

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30. 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00. 

2. Địa điểm tiếp công dân: 

Tại phòng tiếp công dân (phòng Hành chính - Tổng hợp) của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 02 đường Lê Văn Duyệt, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

3. Căn cứ lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã nêu trên, nếu có công tác đột xuất thì ủy quyền hoặc chỉ đạo người có trách nhiệm thay mặt lãnh đạo tiếp công dân. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.